Kleine herkauwers

Texel is een echt schapeneiland: nergens in Nederland is de dichtheid aan schapen zo hoog als op Texel. Zowel professionele schapenhouders alsook hobbyhouders van schapen én geiten, kunnen bij ons terecht voor medische zorg en advies over hun dieren. Hieronder vindt u informatie over een aantal onderwerpen waarmee wij u op schapen- en geitengebied van dienst kunnen zijn. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met uw praktijk!

 • Bedrijfsbehandelplan voor schapenhouders
 • Onderzoek & behandeling zieke dieren
 • Ontwormen / mestonderzoek
 • Operaties
 • Vaccineren
 • Vruchtbaarheidsbegeleiding

Bedrijfsbehandelplan voor schapenhouders

Sinds 2012 is het hebben van een bedrijfsbehandelplan in de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij wettelijk verplicht gesteld. Veehouders mogen in principe alleen antibiotica op voorraad hebben die volgens de huidige antibioticumregelgeving 'eerste keus' middelen zijn, geregistreerd voor die diersoort en die indicatie én die op het bedrijfsbehandelplan vermeld staan, tenzij er een gegronde reden is om daarvan af te wijken.

In de schapenhouderij geldt deze verplichting (nog) niet, maar de verwachting is wel dat het hebben van en werken volgens een bedrijfsbehandelplan de komende jaren óók in de schapensector een verplichting wordt. Ondanks het feit dat een bedrijfsbehandelplan voor schapen momenteel nog geen verplichting is, hebben wij er voor professionele schapenhouders toch één opgesteld.

Dit document geeft een overzicht van enkele veel voorkomende aandoeningen bij schapen en lammeren, en hoe u deze het beste kunt behandelen volgens de nieuwste regelgeving. Uw bedrijfsbehandelplan is daarmee een leidraad en geheugensteun voor de behandeling van zieke dieren op uw bedrijf en brengt structuur en rust in het management rond diergezondheid.

Het verhoogt de slagingskans van behandelingen en beperkt het medicijngebruik. Het bedrijfsbehandelplan zal jaarlijks worden herzien, en u zult ieder jaar een nieuw exemplaar van ons ontvangen. Heeft u het huidige bedrijfsbehandelplan nog niet ontvangen of heeft u andere vragen? Neem gerust contact met ons op!

Onderzoek & behandeling zieke dieren

Schapen brengen in onze dierenartspraktijk tijdens het lammerseizoen een piekdrukte met zich mee, want vooral in deze periode zijn er meer zieke dieren en wordt onze hulp regelmatig ingeroepen bij problemen rond het lammeren. Verlossingen, keizersneden, behandelen van lijfbieders en het herstellen van baarmoederprolapsen behoren tot de werkzaamheden. Maar het spreekt voor zich dat u ons ook buiten het lammerseizoen kunt raadplegen in geval van zieke dieren.

Onze dierenartsen beschikken over de kennis en kunde uw schapen en geiten te onderzoeken en – eventueel na aanvullend onderzoek, zoals bloed- of mestonderzoek – tot een diagnose te komen. In overleg met u wordt dan een behandelplan opgesteld. Ook wordt er vaak gekeken naar hoe problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Advisering over bijvoorbeeld voeding, vaccineren, huidparasieten en ontworming kunnen hierbij een rol spelen.

Ontwormen / mestonderzoek

In onze onderzoeksruimte kunnen wij mestmonsters van schapen en geiten microscopisch onderzoeken op aanwezigheid van wormeieren en – larven. In het verleden werd regelmatig ontwormen aangeraden om wormbesmettingen te voorkomen.

Tegenwoordig is dat anders: we weten dat door té veel (en dus 'onnodig') te ontwormen, de wormen ongevoelig kunnen worden voor het wormmiddel en niet meer zullen doodgaan. Om deze resistentievorming tegen te gaan, vinden wij het heel belangrijk alleen dieren die écht een worminfectie hebben, te ontwormen. Na microscopisch mestonderzoek kunnen wij, in combinatie met informatie van de veehouder over eventuele klachten in de koppel, u adviseren over de te gebruiken wormmiddelen en het ontwormingsbeleid.

Operaties

De dierenartsen binnen onze praktijk hebben ervaring in het uitvoeren van een scala aan operaties bij de kleine herkauwer. De meest voorkomende operatie is natuurlijk de keizersnee. Daarnaast opereren wij jaarlijks met regelmaat lies- en navelbreuken bij lammeren. Ten slotte kunnen wij middels een kortdurende operatie rammen steriliseren waarna u ze kunt inzetten als zoekram.

Vaccineren

Tegen een aantal ziekten die bij het schaap voorkomen wordt al jarenlang met succes gevaccineerd. Hiertoe behoren vaccinaties tegen:

 • Het bloed
 • Rotkreupel
 • Q-koorts
 • Zomerlongontsteking
 • Campylobacter

Wilt u weten of vaccinatie op uw bedrijf zinvol is, en zo ja, hoe het entschema er uitziet, neem dan contact op met de praktijk. Onze dierenartsen kunnen u voorzien van alle informatie.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

De lammertijd is een drukke tijd, waarin wij als dierenartspraktijk voor u klaarstaan. Maar ook in de periode vóór het lammeren kunnen wij u op diergeneeskundig gebied van dienst zijn. Zo houden wij ons bezig met het adviseren over en uitvoeren van het sponzen van schapen. Sponzen kan zinvol zijn wanneer men al vroeg in het jaar lammeren wil hebben, of wanneer men de afzet van lammeren over het jaar wil spreiden.

Ook kunnen wij schapen scannen op dracht en aantal lammeren.

Terug naar Landbouwhuisdieren